Despre scoala noastra

Suntem speciali prin felul cum luptăm ca toți copiii considerați ca fiind „altfel” de societate, să fie acceptați, valorizați, iubiți și să li se asigure locul lor în viață și în lume.

Școala noastră are 16 clase din care 8 pentru ciclul O – IV și 8 pentru V -VIII. Clasele pentru deficiență mintală ușoară și moderată au între 8 și 14 elevi, pentru deficiențe asociate între 6 și 8 elevi, iar pentru deficiență mintală severă sunt între 4 și 8 elevi . Programul instructiv educativ se desfășoară după un plan de învățământ și o programă adaptată gradului și tipului de deficiență.

Dimineața copiii participă la programul de formare și dezvoltare de competențe iar după-amiază urmează un program de terapii specifice și recuperatorii.

Pe parcursul anilor de funcţionare, şcoala a suferit numeroase transformări care au atras copii cu nevoi speciale din zona Pașcani. Acum avem înscriși un număr de 150 elevi în învăţământul special (repartizaţi în 15 clase) şi un număr de 61 elevi în învăţământul integrat. Elevii prezintă diferite probleme, cum ar fi:
– insuficienta dezvoltare a proceselor psihice;
– abateri în dezvoltarea intelectuală;
– tulburări socioafective şi de comportament;
– tulburări de vorbire;
– insuficienţe în dezvoltarea sferei motrice.

Sala Clasa Scoala Speciala Pascani