Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

Achizitie cazan centrala

ANUNT DE PUBLICITATE

ACHIZITIE DIRECTA

CAZAN CENTRALA TERMICA

 

In temeiul prevederilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA Pascani, jud.Iasi, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza:

Cazan de producere agent termic pentru incalzire 523 kw

(PT, avize ISCIR, montaj si PIF)

COD CPV: 39715210-2 – Echipament de incalzire centrala (rev. 2)

Anunt publicat in SEAP, sectiunea Publicitate Anunturi - nr. ADV1357737 cu termen de depunere a ofertelor pana la data de 20.04.2023 15:00