Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

DOSARE CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE SECRETAR

Nr inreg. 4182/03.08.2023

 

 

TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE ADMISE ÎN URMA SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR PENTRU PARTICIPARE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE SECRETAR

 

In urma analizei documentelor depuse la dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului vacant de SECRETAR sunt admise urmatoarele dosare:

 

Nr crt

NUMELE SI PRENUMELE

ADMIS/RESPINS

1

DOSAR 4065

ADMIS

2

DOSAR 4085

ADMIS

3

DOSAR 4125

ADMIS

4

DOSAR 4131

ADMIS

5

DOSAR 4152

ADMIS

6

DOSAR 4153

RESPINS

 

 

 

 

Presedinte comisie,

CERCEL LILIANA GICA