Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

Inscriere

 

Pe parcursul anilor de funcţionare, şcoala a suferit numeroase transformări care au atras copii cu nevoi speciale din zona Pașcani. Acum avem înscriși un număr de 130 elevi în învăţământul special şi un număr de 41 elevi în învăţământul integrat iar pentru 9 elevi oferim învățământ la domiciliu. Elevii prezintă diferite probleme, cum ar fi:
– insuficienta dezvoltare a proceselor psihice;
– abateri în dezvoltarea intelectuală;
– tulburări socioafective şi de comportament;
– tulburări de vorbire;
– insuficienţe în dezvoltarea sferei motrice.