Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

Selectie dosare îngrijitor

 

Nr. Inreg. 3731/19.05.2023 DIRECTOR,

Prof. NEDELCU GABRIELA

 

 

 

TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE ADMISE ÎN URMA SELECȚIEI DOSARELOR CANDIDAȚILOR PENTRU PARTICIPARE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT INGRIJITOR PERIOADA DETERMINATA

 

 

In urma analizei documentelor depuse la dosarele pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului vacant de INGRIJITOR perioada determinata, sunt admise urmatoarele dosare:

 

Nr crt

NUMELE SI PRENUMELE

ADMIS/RESPINS

1

DOSAR 3683

ADMIS

 

 

LIONTE ANA MARIA - secretar