Paşcani, strada Gării, nr. 157, IS +40 232 762 562 secretariat@scoalaspecialapascani.ro

DESIGN EDUCAȚIONAL TERAPEUTIC PENTRU COPIII CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST

DESIGN EDUCAȚIONAL TERAPEUTIC PENTRU COPIII CU TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTIST

Școala Gimnazială Specială Pașcani a implementat proiectul educațional „Design educațional-terapeutic pentru copiii cu tulburări din spectrul autist” special destinat elevilor cu tulburări din spectrul autist (TSA). Astfel, în școală, special pentru acești copii, vor fi amenajate șase săli de clasă cu un design și echipamente speciale, care să faciliteze demersul educațional-terapeutic pentru elevii cu TSA. Încăperile vor fi dotate cu mobilier specific, bănci adaptate, table interactive, spațiu educațional tematic stimulativ.

”Împreună cu Asociația Go Care Româniam gândit un proiect de dezvoltare instituțională pentru creșterea rezultatelor terapeutice și educaționale ale elevilor cu dizabilități severe și asociate, prin crearea unui design educațional specific nevoilor acestora. Vor fi folosite elemente de semnalizare a spațiilor, mobilier care facilitează mobilitatea și implicarea copiilor, tehnologii moderne și un spațiu colorat tematic. În fiecare sală va fi creat un ambient stimulativ pentru copilul cu nevoi speciale, vor fi montate uși cu vizor special, cu rolul de a deschide spațiul, a da siguranță și a ajuta în orientarea elevilor. Mobilierul în culori pastelate va fi adaptat nevoilor copiilor cu tulburări din spectrul autist, compartimentat pe tipuri de activități și personalizat, bănci și spații special create pentru a facilita activitățile educaționale, terapeutice sau de odihnă”, a afirmat Cătălin Condrea, directorul Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, la data demarării proiectului.

Un element de noutate pentru terapia copiilor îl constituie tabla interactivă care, prin folosirea de softuri educaționale specifice și dezvoltarea unui demers educațional terapeutic ce include tehnologii moderne, ajută la desfășurarea unor activități îndrăgite de elevii cu TSA astfel încât progresele realizate sunt mai rapide și vizibile. În demersul pentru realizarea acestor săli de clasă, Școala Gimnazială Specială Pașcani va dota toate cele 6 săli de clasă cu table interactive.

„Design educațional-terapeutic pentru copiii cu tulburări din spectrul autist” Un proiect inedit, în care profesorii școlii își dau concursul în a crea un design educațional care să-i ajute în munca pe care o desfășoară, în recuperarea cât mai bună a elevilor cu TSA.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația Go Care România  în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială Pașcani și beneficiază de o finanțare în valoare de 47395  euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org . Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro